คลังเก็บหมวดหมู่: ตะแกรงเหล็กฉีก

รูปลักษณ์ตะแกรงเหล็กฉีกที่มีการออกแบบมาเป็นพิเศษ

วิธีการติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก โดยการวางแผนตะแกรงด้านปลายหรือริมสุดควรให้แผ่นสุดท้ายที่วางเป็นพื้นหรืองานนั้น ๆ ควรจะต้องวางอยู่บนโครงสร้างมั่นคงถาวรเพื่อความแข็งแรง การต่อแผ่นตะแกรงทำได้ 2 แบบ และการติดตั้งเหล็กฉากเหล็กไอบีม เหล็กกล่อง เหล็กท่อ แผ่นตะแกรงตรงจุดต่อของแผ่นซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยและแข็งแรงมาก

รูปลักษณ์ตะแกรงฉีกที่มีการออกแบบมาเป็นพิเศษในการใช้งานพื้นทางเดินหรืองานนั้นๆที่มีท่อตั้งอยู่ ผู้ใช้สามารถตัดแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกให้โค้งงอได้ตามรูปกลมของท่อ โดยใช้เหล็กแบนทำการปิดขอบระห่างท่อและพื้นทางเดินหรืองานนั้นๆเพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้น การเชื่่อมแผ่นตะแกรงเข้ากับเหล็กโครงสร้าง ควรจะเว้นกาารเชื่อมให้ห่างกันมากสุดไม่เกินประมาณ 4 รูตะแกรงทุกจุด การติดตั้งนอกจากวิธีการเชื่อม สามารถจะใช้ตัวน๊อตยืดตะแกรงกับเหล็กโครงสร้างก็ได้ พื้นฐานลายตะแกรงการติดตั้งควรจะเอียงไปในทิศทางเดียวกัน

การยืดน๊อตกับแผ่นตะแกรงจะไม่สามารถรับน้ำหนักได้ดีเท่าการเชื่อมน๊อตอาจขาดได้ การใช้น๊อตยืดอาจเกินสนิทที่ตัวน๊อต ใช้น๊อตที่มีการกันสนิม การเชื่อมแผ่นตะแกรงหากเป็นขนาดที่มีความหนาไม่ถึง2 มม. วิธีเชื่อปกติไม่สามารถทำได้ ต้องใช้วิธีเชื่่อมแบบพิเศษแทน เช่นการอาคอากอน หากต้องการให้แผ่นตะแกรงรับน้ำหนักมากให้วางแผ่นซ้อนทับกัน 2-4 นิ้วเพื่อรับน้ำหนักได้ดี