ปริมาณการใช้ที่เหมาะสมของสารกันชื้น

เนื่องจากสารกันชื้นแต่ละชนิดมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน ประสิทธิภาพแตกต่างกัน และการบรรจุสินค้าแต่ละชนิดใช้วัสดุและวิธีการบรรจุที่แตกต่างกัน ตลอดจนจุดที่บรรจุสินค้า และเส้นทาง การส่งสินค้าของผู้ใช้ล้วนแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นมีผลต่อการคำนวณปริมาณที่เหมาะสมของกันชื้นที่จะใช้กับสินค้าทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ขายที่มี มาตรฐานจะสามารถคำนวณปริมาณให้ได้อย่างเหมาะสม ผู้ใช้ควรปรึกษาผู้ขายที่มีความชำนาญด้านสารกันชื้นหรือผู้ขายสารกันชื้นโดยเฉพาะ

ปัจจุบันสารกันชื้นที่ผลิตจากธรรมชาติได้รับความสนใจและใชักันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร ส่วนหนึ่งเนื่องจากลูกค้าของผู้ผลิตสินค้าขอให้เปลี่ยนจากสารกันชื้น ซิลิก้า เจล และ แคลเซี่ยมอ๊อกไซด์ เป็นสารจากธรรมชาติ อีกส่วนหนึ่งใช้เพราะคำนึงถึงสภาพแวดล้อม ผู้ใช้กันชื้นจากธรรมชาติหลายรายพบว่า การใส่สารกันชื้นที่ผลิตจากธรรมชาตินอกจากจะให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่า ปลอดภัยกว่าแล้ว ยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าอีกด้วย ด้วยเหตุผลนี้ ในปัจจุบันผู้ผลิตอาหารมากกว่า 60% ใช้สารกันชื้นที่ผลิตจากธรรมชาติแทนการใช้ ซิลิก้า เจล และ แคลเซี่ยมอ๊อกไซด์ และในอนาคต ความต้องการกันชื้นที่ผลิตจากธรรมชาติจะมากขึ้น ในขณะที่ความต้องการของ ซิลิก้า เจล และ แคลเซี่ยม อ็อกไซด์ จะลดลงจนหมดไป http://www.powerdry.co.th/